Φωτογραφίες-Βίντεο από προηγούμενες χρονιές

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να θυμηθείτε ή να γνωρίσετε στιγμές της διοργάνωσης “Σύζαθλος” από προηγούμενες χρονιές.

2022, “7ος Σύζαθλος” μέσα από φωτογραφίες:

“7ος Σύζαθλος” μέσα από βίντεο

 

2021, “6ος Σύζαθλος” μέσα από φωτογραφίες:

 

2019, “5ος Σύζαθλος” μέσα από φωτογραφίες:

“5ος Σύζαθλος” μέσα από βίντεο

 

2018, “4ος Σύζαθλος” μέσα από φωτογραφίες:

 

2017, “3ος Σύζαθλος μέσα από φωτογραφίες:

“3ος Σύζαθλος μέσα από βίντεο:

 

2016, “2ος Σύζαθλος” μέσα από φωτογραφίες: