Υγειονομικό Πρωτόκολλο, Δελτίο Καταγραφής

Διαβάστε το Υγειονομικό Πρωτόκολλο της διοργάνωσης, βασισμένο στο αντίστοιχο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και στις οδηγίες του ΕΟΔΥ:

 

Τυπώστε, συμπληρώστε, υπογράψτε, προσκομίστε κατά την παραλαβή του αγωνιστικού σας πακέτου (μόνο για συμμετέχοντες):