Πρωτόκολλο Διεξαγωγής του Αγώνα

Για τη διοργάνωση “7ος Σύζαθλος” το Πρωτόκολλο Διεξαγωγής του Αγώνα είναι εναρμονισμένο με το Πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.