Πρωτόκολλο Διεξαγωγής του Αγώνα

Για τη διοργάνωση “6ος Σύζαθλος” θα ισχύει το Πρωτόκολλο Διεξαγωγής του Αγώνα, το οποίο είναι εναρμονισμένο με το Πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.